Hỗ trơ trực tuyến

 • Chat with me

  kinh doanh 01

  0983388246

 • Chat with me

  kinh doanh 02

  0973702965

 • Chat with me

  kinh doanh 03

  0984061029

 • Chat with me

  ky thuat 01

  01649210318

 • Chat with me

  ky thuat 02

  0435656750

Máy chủ IBM/Lenovo System X3100 M5 (5457-B3A) Sẵn hàng tại PT VIET NAM.,JSC - "Hàng chính hãng - chất lượng tốt - giá cạnh tranh" 

Danh mục sản phẩm

Đối tác

Web link

Thống kê truy cập

10/22/2016 4:50:59 AM
 • Máy chủ HP Proliant ML10

  Máy chủ HP Proliant ML10

 • Máy chủ Lenovo System X3100M5

  Máy chủ Lenovo System X3100M5

 • Máy chủ HP Proliant ML350e Gen8

  Máy chủ HP Proliant ML350e Gen8

 • Lenovo System X3500M5 (5464-B2A)

  Lenovo System X3500M5 (5464-B2A)

 • LENOVO SYSTEM X3650 M5 5462-B2A

  LENOVO SYSTEM X3650 M5 5462-B2A

 • Máy chủ HP Proliant ML350p Gen8

  Máy chủ HP Proliant ML350p Gen8

 • Lenovo System X3550M5 (5463-C2A)

  Lenovo System X3550M5 (5463-C2A)

 • Lenovo System X3500M5 (5464-C2A)

  Lenovo System X3500M5 (5464-C2A)

 • Lenovo System X3500M5 (5464-D2A)

  Lenovo System X3500M5 (5464-D2A)

 • LENOVO SYSTEM X3650 M5 5462-D2A

  LENOVO SYSTEM X3650 M5 5462-D2A

 • Lenovo System X3550M5 (5463-D2A)

  Lenovo System X3550M5 (5463-D2A)

 • LENOVO SYSTEM X3650 M5 5462-F2A

  LENOVO SYSTEM X3650 M5 5462-F2A

1
Liên hệ phòng kinh doanh: (04)3 5656 750 - (04)3 5656 751