Hỗ trơ trực tuyến

 • Chat with me

  kinh doanh 01

  0983388246

 • Chat with me

  kinh doanh 02

  0973702965

 • Chat with me

  kinh doanh 03

  0984061029

 • Chat with me

  ky thuat 01

  01649210318

 • Chat with me

  ky thuat 02

  0435656750

Cung cấp các loại linh kiện HDD, RAM ...nâng cấp cho máy chủ HP, IBM, Dell....

Danh mục sản phẩm

Đối tác

Web link

Thống kê truy cập

3/30/2017 7:30:26 PM
 • Máy chủ Lenovo System X3100M5 (5457-B3A):

  Máy chủ Lenovo System X3100M5 (5457-B3A):

 • Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-B2A):

  Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-B2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3500M5 (5464-B2A):

  Máy chủ Lenovo System X3500M5 (5464-B2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-C2A):

  Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-C2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3550M5 (5463-C2A):

  Máy chủ Lenovo System X3550M5 (5463-C2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3500M5 (5464-C2A):

  Máy chủ Lenovo System X3500M5 (5464-C2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3500M5 (5464-D2A):

  Máy chủ Lenovo System X3500M5 (5464-D2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-D2A):

  Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-D2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3550M5 (5463-D2A):

  Máy chủ Lenovo System X3550M5 (5463-D2A):

 • Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-F2A):

  Máy chủ Lenovo System X3650M5 (5462-F2A):

1
Liên hệ phòng kinh doanh: (04)3 5656 750 - (04)3 5656 751